Bli med oss

Kan du se hvor glad hunden blir når den ikke behøver å bekymre seg om flått?