Hjortelusflue må ikke forveksles med flått

Hjortelusflua er en seksbent flue som kaster vingene når den finner et vertsdyr den kan livnære seg på resten av sin levetid. I denne vingeløse tilstanden er det lett å forveksle flua med flått.

Voksne flåtter og nymfer har åtte ben, mens larver kun har seks. Finner du en parasitt med seks ben i hundepelsen, er det likevel ikke sikkert at det er en flått. Det kan være en annen seksbent blodsuger, nærmere bestemt hjortelusflue.

Hjortelusflua er ikke det samme som flått. Flua er et insekt med vinger, flåtten er en midd. Det er imidlertid sånn at når hjortelusflua finner et passende vertsdyr, kaster den vingene og bosetter seg i pelsen for å leve av dyrets blod resten av livet. I denne vingeløse tilstanden er det lett å forveksle hjortelusflua med flått.

Den kan både bo og formere seg på elg og andre hjortedyr. I noen tilfeller også på storfe og hester. De kan også angripe hunder og mennesker, men de kan verken leve eller formere seg med oss eller våre firbente venner som vertsdyr.

Hjortelusfluer finnes i hele Skandinavia og i Finland.

Lipoptena cerviEr hjortelusflua en smittespreder?

Ifølge Folkehelseinstituttet kan hjortelusflua være bærer av bartonella-bakterier. Disse kan være årsaken til at hjortelusfluebitt kan føre til vedvarende kløe.

Hvordan kan du beskytte hunden mot hjortelusfluer?

Noen tror at flåttmidler beskytter hunden også mot hjortelusfluer. Det er mulig disse midlene hjelper, men det er ingen vitenskapelige bevis for at de har noen effekt. De er da heller ikke godkjent som beskyttelse mot disse insektene.

Her bør man rett og slett gå mer direkte til verks og fjerne fluene for hånd så raskt som overhodet mulig.

Det er umulig å ta livet av hjortelusfluer ved klemme dem mellom fingrene. De er ikke bare flate, de er også seige som lær. Det er likevel mulig å plukke dem av med fingrene og kvitte seg med dem på annet vis. Bruk børste hvis hunden har fått hjortelusfluer i pelsen.

 

Les mer: Folkehelseinstituttet