HUNDEEIERE STÅR
TIL STRYK NÅR DET
KOMMER TIL RIKTIG
BRUK AV

FLÅTTMIDLER

De fleste hundeeiere bør prise seg lykkelig for at de slipper å gå opp til eksamen i hvordan å behandle hunden med flåttmidler. De fleste ville nemlig strøket.

Mange hundeeiere gir hunden forebyggende flåttbehandling. Men en vitenskapelig studie har vist at flåtten like fullt fester seg, og at og hunder blir smittet av flåttbårne bakterier og virus til tross for at de er behandlet. Det høres kanskje rart ut, men ifølge den østerrikske studien skyldes det kort og godt feil bruk av spot-on-preparater. Hunden er med andre ord ikke beskyttet mot flått, selv om eieren tror det.

Men helt ærlig, hvor vanskelig kan det være å behandle en hund med flåttmiddel? Akkurat det var en av problemstillingene i denne studien. Forskerne fulgte 90 hunder over 11 måneder. 60 av hundene fikk forebyggende spot-on-behandling mot flått, mens de resterende 30 var ubehandlet.

Samtlige hunder ble tatt med på tur hver dag. De bodde alle i landlige omgivelser der flått er en naturlig del av omgivelsene. Etter hver tur samlet eierne flått som hadde festet seg på hunden. Kun de som hadde festet seg ble talt.

I løpet av månedene studien varte, fra februar til desember, ble det totalt samlet ca. 700 flått. Av disse ble 369 flått funnet på hunder som hadde blitt behandlet forebyggende. De resterende 331 ble funnet på hunder som ikke hadde blitt behandlet. Det betyr at det i gjennomsnitt hadde festet seg:

  • 6 flått på hunder som hadde fått forebyggende behandling
  • 11 flått på hunder som ikke hadde fått forebyggende behandling

De behandlede hundene hadde med andre ord i snitt halvparten så mange flått som de ubehandlede hundene. Men samtlige hunder ble bitt av flått. Det er for dårlig, i hvert fall når eierne tror hunden er beskyttet.

Men hvorfor ble hundene bitt av flått til tross for at de var behandlet med flåttmidler? Også det spørsmålet søkte forskerne å finne svar på. Det viste seg at mange hundeeiere ikke brukte preparatene riktig.

PÅFØRER DU FLÅTTMIDLENE PÅ RETT MÅTE?

Hvor vanskelig kan det være å bruke et flåttmiddel? Hva gjorde hundeeierne galt?  Forskerne så nærmere på dette. Studien viste at:

  • hundeeierne påfører forebyggende flåttmidler (spot-on-preparater) feil
    (med det resultat at midlene ikke når frem til hundens hud)
  • hundeeierne ikke gjentar behandlingen i tide
  • eierne behandlet hunden i gjennomsnitt tre ganger (3 x 4 uker) i løpet av en 11-måneders periode
  • hundene blir behandlet for sent, det vil si først etter at en flått har festet seg

Det er kanskje overraskende, men majoriteten, faktisk så mange som to tredeler, av hundeeierne brukte flåttmidlene feil.

DU KAN VELGE ET FLÅTTMIDDEL SOM ER ENKLERE Å BRUKE

Den østerrikske studien gir ingen indikasjoner på at flåttmidlene ikke virker. Konklusjonen må bli at de er for kompliserte i bruk. Det er derfor viktig at du leser bruksanvisningen før bruk, eller at du ber veterinæren om hjelp. I tillegg må du huske at hunden bør behandles før flåtten angriper.

En annen løsning er å se nærmere på hva som finnes av flåttmidler på markedet, og lete etter et preparat som er enklere i bruk. Hvis du spør dyrlegen, vil du få gode råd.

Kanskje du vil ta deg litt bedre tid neste gang du skal gi hunden forebyggende behandling mot flått? Les i det minste bruksanvisningen godt før du setter i gang. Men du kan også spørre dyrlegen om råd.. Hvis du spør dyrlegen vil hun/han kunne hjelpe deg med å finne et middel som passer både deg og hunden din.

Les mer:
Flere flått om høsten enn om sommeren

Flåttbårne sykdommer

hunde leger flåt i ring FACEBOOK

Kilder: Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response two tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-62

Michael Leschnik1, Andrea Feiler 1, 2, Georg G Duscher 2 and Anja Joachim 2