HUNDER SMITTES
OGSÅ MED
FLÅTTBÅRNE
BAKTERIER OG
VIRUS OM HØSTEN

FLÅTT ER AKTIVE OM HØSTEN. I MOTSETNING TIL VANLIG OPPFATNING ER DET FAKTISK FLERE FLÅTT OM HØSTEN ENN MIDT PÅ SOMMEREN. DERFOR BØR HUNDEN FÅ FOREBYGGENDE BEHANDLING MOT FLÅTT OGSÅ I HØSTMÅNEDENE. DA MINIMERES RISIKOEN FOR AT HUNDEN BLIR SMITTET MED FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER.

Hunder smittes også med flåttbårne bakterier og virus om høsten. I en vitenskapelig studie ble 90 hunder fulgt over en periode på 11 måneder. Alle hundene gikk tur hver dag, og eierne plukket flått av dem etter hver tur. Kun flått som hadde festet seg ble tatt med i studien. To tredeler av hundene ble behandlet forebyggende med flåttmidler, mens de resterende ikke fikk noen behandling. Les mer om hvor mange flått som festet seg til hundene i de to gruppene her:

FLEST FLÅTTBÅRNE ORGANISMER OM HØSTEN

Hundene ble også testet for å se om de hadde blitt smittet av flåttbårne sykdommer. Av totalt 90 hunder var hele 61 smittet og hadde utviklet antistoffer mot ulike organismer:

TABELLEN VISER FLERE INTERESSANTE RESULTATER

Overraskende nok ble hundene bitt av flått både om våren og om høsten. Også hundene som hadde blitt behandlet forebyggende, ble smittet med flåttbårne bakterier eller virus. Det er imidlertid viktig å merke seg at slett ikke alle hunder blir syke, selv om de har utviklet antistoffer.

I denne studien var det bare 61 prosent av hundeeierne som behandlet hundene året rundt. Men ifølge studien blir hunder smittet av flåttbårne organismer nesten like ofte om høsten som om våren. Derfor er det viktig ikke å slutte behandlingen selv om høsten står for døren om man bor i flåttområder.

Les mer fra denne studien: Hundeeiere står til stryk når det kommer til riktig bruk av flåttmidler

Les mer:

Det er mye flått om høsten

Flåttbårne sykdommer


Kilder:
Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response two tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-62

Michael Leschnik1, Andrea Feiler 1, 2, Georg G Duscher 2 and Anja Joachim 2