HVA BORRELIOSE?

BORRELIOSE, OGSÅ KALT LYMES SYKDOM OG BORRELIA, ER EN BAKTERIEINFEKSJON SOM OVERFØRES VED FLÅTTBITT.

Borreliose skyldes bakterien Borrelia burgdorferi som overføres ved flåttbitt. Borrelia-bakterien er avhengig av en vert og kan ikke overleve i det fri. Den kan kun overføres fra en vert til den neste av blodsugende flåtter.

Det antas at flåtten må sitte på hunden i én til to dager for å kunne overføre bakterien. Det betyr at jo raskere flåtten fjernes, jo mindre er infeksjonsfaren.

SYMPTOMER HOS HUNDER

Tiden det tar fra bakterien kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut er forholdsvis lang. Faktisk kan det ta flere måneder fra hunden blir bitt av en smittebærende flått til den får symptomer.

Borreliose kan gi en rekke ulike symptomer: feber, muskel- og leddsmerter, utmattelse og hovne lymfeknuter i området nær det opprinnelige flåttbittet. Infeksjonen kan også forårsake ansiktslammelser og adferdsendringer.

Noen hunder får alvorlige problemer med å bevege seg, mens andre halter noen dager før det går over. Dessverre er det ikke nødvendigvis sånn at problemene er over selv om hunden igjen beveger seg normalt. Tilstanden kan være tilbakevendende.

Men det er ikke alt. Hvis infeksjonen forblir ubehandlet, kan den angripe nervesystemet og forårsake epileptiske anfall og hjerteproblemer.

Borreliose kan også føre til at hunden mister både livsgleden og appetitten, noe som igjen medfører en stadig forverret helsetilstand.

DIAGNOSE

Det finnes ingen sikker test for borreliose, og sykdommen kan være vanskelig å diagnostisere. Selv ikke en blodprøve som viser forhøyet nivå av antistoffer mot Borrelia burgdorferi er en sikker indikasjon på at hundens symptomer skyldes en borreliainfeksjon.

Mange hunder har positive blodprøver uten at de lider av borreliose. I slike tilfeller viser testen bare at hunden en gang har blitt utsatt for bakterien, og at dens eget immunsystem har tatt knekken på infeksjonen. Det er en langt fra unormalt.

Dyrlegen vil bruke sin kliniske erfaring til å avgjøre om hunden skal behandles for borreliose.

BEHANDLING

Hvis hunden har symptomer som tyder på at den lider av borreliose, vil veterinæren foreskrive en flere uker lang antibiotikakur.

Antibiotika tar normalt knekken på symptomene, i hvert fall hvis hunden kommer raskt til behandling. Men hunden kan få tilbakefall, og vil da trenge en ny kur.

Dobbeltsmitte forekommer også. Hvis hunden pådrar seg både borreliose og anaplasmose, må det enda lengre antibiotikakur til.

Du kan minimere risikoen for at hunden din får en borreliainfeksjon ved å beskytte den mot flått. Snakk med dyrlegen om hvilket flåttmiddel som gir den beste beskyttelsen for din hund.

Publisert med tillatelse av veterinær John Kjær, Nybrovej Dyreklinik i Danmark
borreliose
Borreliose, også kalt Lymes sykdom og borrelia, er en
bakterieinfeksjon som overføres ved flåttbitt.

Vil du vite mer? Les mer her: