HVA ER
SKOGFLÅTTENCEFALITT?

SKOGFLÅTTENCEFALITT, OGSÅ KALT TBE (TICK BORNE ENCEPHALITIS), ER FORÅRSAKET AV ET FLAVAVIRUS OG OVERFØRES AV FLÅTT.

Det tar normalt én til to uker fra viruset kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut.

Hunder er svært mottagelige for skogflåttencefalitt-smitte, men de får sjelden symptomer. Hvis hunden likevel får symptomer, er faren stor for at utfallet blir fatalt.

SYMPTOMER HOS HUNDER

Symptomer på skogflåttencefalitt er høy feber (opptil 41,5 grader), oppkast, manglende appetitt og apati. Symptomene utvikler seg ofte til forstyrrelser i sentralnervesystemet, og hunden kan få vinglete gange eller den kan bli helt eller delvis lammet. Noen hunder får alvorlige krampeanfall.

DIAGNOSE

Symptomene er ganske like dem som følger andre infeksjonssykdommer, og for å stille den rette diagnosen må veterinæren ta en blodprøve og måle konsentrasjonen av antistoffer mot TBE-viruset.

Men selv om blodprøven viser forhøyet nivå av antistoffer, behøver det ikke bety at hundens symptomer skyldes skogflåttencefalitt. Mange hunder har positive blodprøver uten å være syke. I slike tilfeller viser den positive testen bare at hunden en gang har blitt utsatt for viruset, og at dens eget immunsystem har ordnet opp.

Noen ganger vil veterinæren ta en ny blodprøve etter én til to uker. Hvis konsentrasjonen av antistoffer har økt, kan det tyde på at hunden har en aktiv infeksjon i kroppen.

BEHANDLING

Skogflåttencefalitt er en virusinfeksjon og kan derfor ikke behandles med antibiotika. Det dyrlegen kan gjøre er å tilføre hunden væske og gi den febernedsettende medikamenter. Det kan likevel forekomme at hunden får antibiotika for å forhindre bakterielle sekundærinfeksjoner.

Du kan minimere risikoen for at hunden din blir smittet av skogflåttencefalitt ved å beskytte den mot flått. Snakk med dyrlegen om hvilket flåttmiddel som gir den beste beskyttelsen for din hund.

Vil du vite mer? Les mer her: