HVILKE SYKDOMMER
SPRES VED FLÅTTBITT?

FLÅTT FINNES OVERALT – PÅ LANDSBYGDA, I SKOGEN, I BYPARKER – OG RISIKOEN FOR AT DU ELLER HUNDEN DIN BLIR BLODSUGERENS NESTE MÅLTID, ER ALLTID TIL STEDE NÅR DERE BEVEGER DERE I OMRÅDER MED VEGETASJON. DET SOM FOR DEN LILLE PARASITTEN KUN ER ET MÅLTID, KAN FÅ ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR BÅDE TO- OG FIRBENTE FORDI FLÅTTEN KAN SPRE SMITTE – FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER.

Et flåttbitt fører i seg selv ikke til sykdom. Men en flått som tidligere har sugd blod av et sykt vertsdyr, for eksempel hjort eller mus, blir bærer av den forrige vertens bakterier og virus. Disse patogene organismene kan i neste omgang overføres til flåttens nye vert, det være seg mennesker, hunder eller andre dyr.

Flåttbårne sykdommer i Skandinavia:

Den vanligste flåtten i Skandinavia er Ixodes ricinus – bedre kjent som skogflått, skogbjørn eller skaumann. Flåtten regnes som den verste smittebæreren blant blodsugerne i det nordlige Europa, og den kan overføre smitte til både mennesker og dyr.

Flåttbårne sykdommer spres for tiden over hele Europa. For å hindre at hunden din blir syk, kan du beskytte den med ulike flåttmidler. Noen av dem er reseptpliktige, andre ikke.

Det er imidlertid viktig alltid å sjekke både deg selv og hunden etter at dere har vært på tur selv om hunden er beskyttet. Løse, levende flått kan falle av inne, og det kan bety at den i stedet fester seg på deg eller barna dine.

sykdommer flåttbitt
Det som for den lille parasitten kun er et måltid, kan få alvorlige konsekvenser for både to- og firbente fordi flåtten kan spre smitte – flåttbårne sykdommer.