HVORDAN FESTER FLÅTTEN
SEG PÅ HUNDEN?

FALLER FLÅTTEN NED FRA TRÆRNE? BLIR DEN BÅRET MED VINDEN? NEI OG NEI. EN FLÅTT KAN VERKEN FLY ELLER HOPPE, BARE KRABBE. DEN SITTER I GRESSET ELLER PÅ ANDRE PLANTER OG VENTER TÅLMODIG PÅ AT DENS NESTE OFFER SKAL KOMME FORBI. NÅR ET PASSENDE VERTSDYR PASSERER, BRUKER DEN DE TO FORRESTE BENA TIL Å KLORE SEG FAST I PELSEN.

Risikoen for at hunden din skal ta med seg flått hjem er liten hvis dere holder dere unna vegetasjonen når dere går tur. Men det sier seg selv at det er kjedelig for en hund å måtte holde seg på asfalterte eller brolagte stier. Alle de spennende luktene er jo å finne der inne blant plantene. Det å sniffe seg rundt mellom blader, gress og siv er jo selve drømmesituasjonen for en hund.

Dessverre er det også der flåtten venter. Den sitter rolig på et gresstrå i håp om at en hjort eller et annet dyr skal passere nært nok til at den kan gripe fatt i pelsen. Når hunden din er ute og koser seg i naturen, vil det alltid være en risiko for at den skal bli den lille parasittens neste festmåltid.

Hvilke sykdommer spres ved flåtbitt?

Etter at egget klekkes går flåtten gjennom tre ulike faser. I sitt første stadium er den en seksbenet larve. For å komme videre i sin livssyklus er den avhengig av å suge blod. Etter at larven har fått sitt første blodmåltid, forvandles den til nymfe. Etter nok et blodmåltid starter nymfen, som nå har fått åtte ben, transformasjonen til voksen flått.

Flåttens fire stadier.

HVORDAN FESTER  SÅ FLÅTTEN SEG TIL HUNDEN?

En flått benytter ikke alle bena når den beveger seg. De to forreste bruker den til å gripe fatt i pelsen på forbipasserende dyr.

Voksne flåtter klatrer høyere enn både larver og nymfer i sin jakt på et passende vertsdyr. De forsyner seg som oftest av blod fra hjortedyr. Larvene og nymfene, som befinner seg nærmere bakken, suger vanligvis blod av mindre dyr.

En flått klatrer opp på en plante og venter på at et passende vertsdyr skal komme forbi. Når det skjer, griper den fatt i pelsen med de to forreste bena.

hunden flått